Drept Familial

Drept Familial

Cabinetul de avocat Florea Elena Mihaela drept familial acordă clienților asistență și reprezentare juridică în fața tuturor instanțelor de judecată, respectiv : Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel, Înalta Curte de Casație și Justiție și formulează întâmpinare, cerere reconvențională și orice alte cereri în dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Desfacerea căsătoriei

       Potrivit art. 373 Cod civil  Divorțul poate avea loc :

  1. prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț,
  2. atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă
  3. la cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani
  4. la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătorie

Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori

 

   Art. 396 Cod civil Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori

Instanța de tutelă hotărăște, odată cu pronunțarea divorțului, asupra raporturilor dintre părinții divorțați și copiii lor minori, ținând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum și, dacă este cazul, de învoiala părinților, pe care îi ascultă.

            Art. 397 Cod civil Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți

            După divorț, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți, afară de  cazul în care instanța decide altfel .

            Art. 398 Cod civil   Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte    (1) Dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanța hotărăște ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinți.

            Art. 400 Cod civil   Locuința copilului după divorț

În lipsa înțelegerii dintre părinți sau dacă aceasta este contrară interesului superior al copilului, instanța de tutelă stabilește, odată cu pronunțarea divorțului, locuința copilului minor la părintele cu care locuiește în mod statornic.